Про нас

Завдання центру дитячої гепатології
Лікувально-діагностична діяльність – надання консультативної,  діагностичної, лікувально-профілактичної допомоги


Відділення дитячої гепатології виконує організаційно-методичну, лікувально-консультативну, науково-дослідну, навчальну роботу по гепатології у дітей в Україні у віці від 3-х до 17 років включно. 

На базі відділення стаціонару: надання високоспеціалізованої лікувально-діагностичної допомоги складним в діагностичному та лікувальному плані дітям з захворюваннями печінки (хронічні вірусні гепатити, автоімунні захворювання печінки, захворювання печінки при генетично обумовлених порушеннях обміну (хвороба Вільсона-Коновалова, гемохроматоз, дефіцит альфа 1 антитрипсину, фруктоземія, глікогенові хвороби печінки, ліпідози, порушення обміну амінокислот, порфірії), холестатичні захворювання печінки (первинний склерозуючий холангіт, доброякісний сімейний холестаз, хвороба Байлера, синдром Алажиля та ін.), пігментні гепатози, набуті метаболічні захворювання печінки (стеатогепатоз, стеатогепатит), токсичні та медикаментозні ураження печінки, цироз печінки, печінкова недостатність на фоні хронічних захворювань печінки різної етіології, синдром гепатиту при захворюваннях кишечника, захворюваннях сполучної тканини та ін.. ).


На базі консультативно - діагностичного кабінету поліклініки: консультативний прийом по направленням з поліклінік різних міст України.
Співробітники відділення дитячої гепатології приймають участь у створенні та перегляді клінічних настанов та уніфікованих протоколів діагностики і лікування найбільш поширених хвороб печінки у дітей (хронічних вірусних гепатитів, автоімунного гепатиту, цирозу печінки та ін.).
Співробітники відділення беруть участь у міжнародних багатоцентрових дослідженнях по лікуванню хронічного гепатиту В у дітей.


Відділення дитячої гепатології
Науковий керівник – вчений секретар ДУ «ІПАГ НАМН України» д.мед.н. Березенко В.С.

Основні напрями наукової діяльності: дослідження патогенетичних механізмів фіброгенезу при хронічних дифузних захворюваннях печінки у дітей, пошук нових ранніх маркерів фіброзу печінки та розробка методів лікування, направлених на попередження та уповільнення фібротичних змін в печінці. На 2016-2018 роки заплановано дослідження порушень обміну вітаміну Д у дітей, хворих на хронічні вірусні та автоімунні гепатити, як фактору, який може  прискорювати  прогресування патологічного процесу в печінці та негативно впливати на ефективність терапії.