Стаціонарне лікування

Госпіталізація здійснюється за призначенням лікарів поліклініки незалежно від місця реєстрації пацієнта. Також можлива госпіталізація без направлення - за життєвими показами або на етапах планового лікування. Ми дотримуємося мультидисциплінарного підходу під час постановки діагнозу і вирішення тактики лікування. 

У стаціонарі Ви отримаєте цілодобову медичну допомогу висококваліфікованого персоналу.

У Центрі дитячої гепатології Ви можете отримати консультацію вискокаваліфікованого дієтолога з рекомендаціями по харчуванню. 

Обстеження, що проводяться в гепатоцентрі: 

Комплекс лабораторних тестів.

Методи візуалізації. Магнітно-резонансна томографія (МРТ), комп’ютерна томографія (КТ), ультразвукове дослідження (УЗД),  еластографія печінки.

Біопсія печінки. Біопсія печінки - високоінформативний метод оцінки морфофункціональної структури печінки, який дозволяє встановити характер враження паренхіми печінки, визначити ступінь активності процесу, проводити оцінку ефективності терапії. 

Ендоскопічні методи дослідження (езофагофіброгастродуоденоскопія, фіброколоноскопія із ступінчастою  біопсією).