Метаболічні захворювання печінки

Метаболічні захвоорювання (роозлади обміну речовиин) — група захворювань, які викликаються зниженням або відсутністю активності (недостатністю) того чи іншого ферменту, що призводить до збою біохімічних реакцій в організмі та розвитку патологічного процесу.

Більшість метаболічних порушень є результатом вродженої недостатності визначеного ферменту, викликаної генетичним блоком.

Причиною захворювань можуть бути спадкові порушення, захворювання ендокринних органів, або інші порушення в роботі органів важливих для  обміну речовин (наприклад, печінки).

Загальна частота спадкових метаболічних захворювань дуже висока — кожна 500-а новонароджена дитина має якусь метаболічну патологію. Завдяки сучасним досягненням медицини можливо дуже рано, зокрема в періоді новонародженості, встановлювати діагноз метаболічного захворювання і, в більшості випадків, проводити ефективне лікування.

До таких захворювань, перш за все, потрібно віднести: 

Гемохроматоз  або розлад метаболізму заліза в організмі

Захворювання, при якому проявляється недолік ферментів, що відповідають за всмоктування заліза в кишечнику. Ця хвороба призводить до того, що залізо поглинається з їжі і надмірно накопичується в органах і тканинах.  Органами, які зазвичай, пошкоджуються під впливом гемохроматозу є печінка, серце, і ендокринні залози. В наслідок чого залізо у великій кількості потрапляє в кровотік, а потім і в печінку, і відкладається там, викликаючи зхворювання печінки

     Симптоми:
 • цироз печінки;
 • діабет, через порушення діяльності островків Лангерганса;
 • кардіоміопатія;
 • артрит (відкладення заліза в суглобах);
 • порушення функцій яєчок;
 • шкіра стає рижувато-коричневого кольору.

      Причини:
  
 • Сімейні чи вроджені форми гемохроматозу;
 • Природжений HFE-асоційований гемохроматоз;
 • гомозиготності по C282Y;
 • змішанагетерозиготність по C282Y/H63D;
 • вроджений HFE-неасоційований гемохроматоз;
 • Ювенільний гемохроматоз;
 • Перевантаження залізом у новонароджених;
 • Аутосомно-домінантний гемохроматоз;
 • Придбанаперевантаження залізом;
 • Гематологічні захворювання;
 • анемії на тлі перевантаження залізом;
 • велика таласемія;
 • сидеробластна анемія;
 • хронічні гемолітичні анемії;
 • Харчова навантаженнязалізом;
 • Хронічні захворювання печінки;
 • гепатит С;
 • алкогольна хвороба печінки;
 • неалкогольний стеатогепатит.

       Діагностика

 • визначення рівня феритину у крові;
 • біопсія печінки;
 • генетичне тестування;
 • МРТ.

Хвороба Вільсона-Коновалова характеризується порушенням метаболізму міді

Захворювання, внаслідок чого мідь відкладається в печінці і призводить до цирозу.

Хвороба Вільсона – Коновалова - спадкове захворювання, що характеризується поєднанням цирозу печінки з дистрофічним процесом у головному мозку. Успадковується за аутосом-но-рецесивним типом.
  Для прояву захворювання мають значення екзо­генні впливи, що вражають печінку (інтоксикації та інфекції). Основну роль у патогенезі гепатоцеребральної дистрофії відіграють генетично зумовлені порушення обміну білків і міді. Порушення синтезу білків веде до гіпераміноацидурії і гіпопротеїнемії, страждає й обмін нуклеотидів. Особливо велике значення має зменшення вмісту церулоплазміну -білка, який містить мідь і володіє ферментативни­ми властивостями оксидази. В результаті мідь ви­являється слабко зв'язаною з альбуміном і аміно­кислотами крові, легко відщеплюється від них, у ве­ликій кількості виділяється із сечею і відкладається у тканинах, головним чином у печінці, головному мозку і рогівці. Надлишок вільної міді пригнічує ак­тивність окисних і деяких інших ферментів, що при­зводить до загибелі клітин. Ураження печінки з роз­падом її тканини і зниженням бар'єрної функції веде до аутоінтоксикації продуктами гепатолізу і чужорід­ними продуктами, що надходять з кишківника.

 Симптоми:

 • наявності рогів­кового кільця;
 • високі трансамінази;
 • Незграбність;
 • Депресія;
 • Ускладнена мова;
 • Утруднене ковтання;
 • Утруднене ходіння;
 • Підвищений слинотеча;
 • Легке утворення синців;
 • Втома;
 • Тремор;
 • Болі в суглобах;
 • Відсутність апетиту;
 • Нудота;
 • Шкірний висип;
 • Набряки рук і ніг;
 • Пожовтіння шкіри і білків очей (жовтяниця).

Причини:

 • спадкове захворювання.

Діагностика


 • визначення рівня церулоплазміну у крові;
 • аналіз крові на трансамінази;
 • генетичне тестування;
 • добова моча на вміст міді;
 • Дослідження головного мозку за допомогою комп’ютерної томографії або магнітно-резонансної томографії;
 • Обстеження очей — на райдужній оболонці пацієнтів з хворобою Вільсона-Коновалова, як правило, виявляються золотисто-коричневі області дисколорація;
 • Біопсія печінки;
 • Загальний аналіз крові і сечі;
 • Копрограма.

Дефіцит альфа-1-антитрипсину

Ще одна спадкова патологія, при якій знижується рівень альфа-1-антитрипсину. Ця речовина впливає на пригнічення активності деяких ферментів, які руйнують білки (трипсину, тромбіну, хемотрипсина тощо). При дефіциті альфа-1-антитрипсину відбувається їх накопичення і пошкодження клітин печінки.

Симптоми:

 • Задишка;
 • Звистяче дихання;
 • Та сухі свистячі хрипи в легенях.

Причини:

 • спадкове захворювання.

Дефіцит α1-антитрипсину має значення для виникнення та прогресування наступних захворювань:

 - цироз печінки; 
 - ХОЗЛ;
 -  пневмоторакс (особливо спонтанний у хворих із емфіземою легень); 
 - астма; 
 - синдром Вегенера;  
 - панкреатит; 
 - жовчне каміння; 
 - бронхоектатична хвороба; 
 - тазовий пролапс органів; 
 - первинний склерозуючий холангіт; 
 - аутоімунний гепатит; 
 - емфізема, яка переважно виникає в нижній частині легень і  викликає виникнення булл; 
 - рак; 
 - гепатоцелюлярна карцинома (рак печінки); 
 - рак сечового міхура; 
 - рак жовчного міхура; 
 -  лімфома; 
 - рак легенів; 

Діагностика:

 • ізоелектричне фокусування (IЕF) у діапазоні рН 4.5-5.5.

Глікогенози

Це ціла група захворювань, при яких порушується обмін глікогену з-за дефіциту ферментів, що регулюють його. При цьому молекули глікогену порушуються, спостерігається його надлишок і надмірне накопичення в багатьох органах, в тому числі печінки, що призводить до цирозу.

Симптоми:

 • прогресуюче збільшення печінки, а в деяких випадках селезінки; 
 • генералізоване або обмежене зниження м'язового тонусу з підвищеною судомною готовністю;
 • дихальні розлади у вигляді прогресуючої задишки і явищ гіпоксії; 
 • неврологічні симптоми осередкової і загальномозкової природи; 
 • виражене відставання кісткового віку від типу паспортного і повна відсутність інтелектуально-мнестичних порушень;
 • нефропатія, обумовлена надлишковим накопиченням сечової кислоти, сприяє утворенню конкрементів в чашково-мискової системи нирок. 

Причини:

 • спадкове захворювання.

Діагностика:

 • променеві інструментальні методи дослідження;
 • біопсії м'язової або печінкової паренхіми;
 • вимірюють рівні глюкози, лактату, сечової кислоти і активність ферментів печінки.
Біохімічні форми глікогенозів:

     1-й тип (хвороба Гірке) викликаний відсутністю активності специфічної глюкозо-6-фосфатази в печінці і слизовій кишківника. 
    Успадковується за аутосомно-рецесивним типом. Порушується одна з головних функцій печінки - підтримання гомеостазу глюкози крові і порушений процес утворення глюкози з амінокислот. Водночас у гепатоцитах знаходять багато ліпідів. 
      Клінічна картина
 дуже типова для печінкової форми глікогенової хвороби. Особливістю є те, що у дітей 5-7 років бувають геморагічні висипання і кровотечі, пов'язані з порушенням функції тромбоцитів. Іншою особливістю є підвищення у крові сечової кислоти, симптомокомплекс подагри розвивається у більш пізньому віці. Часто відзначається збільшення нирок. 
     Діагностувати захворювання можна за допомогою введення мічених атомів глюкози. Остаточний діагноз ставлять за результатами біопсії печінки: наявність у клітинах великої кількості нормального за структурою глікогену, що є специфічною ознакою цього захворювання. Хворим рекомендують уникати вживання продуктів, які містять сахарозу і лактозу.
 
     2-ий тип (хвороба Поліпе) - хвороба має найбільш несприятливий перебіг, при цьому в усіх органах відсутні лізосомна альфа-глюкозидаза і гамма-амілаза, що призводить до накопичення глікогену в усіх тканинах і насамперед інтенсивно працюючих м'язах (серце). 
   Хвороба з'являється на першому році життя у вигляді симптомокомплексу серцевої недостатності. Відзначається "збільшення серця, печінки, гіпертрофія м'язів, збільшення язика. Дитина часто збуджена, але її спонтанні рухи поступово стають обмеженими, сухожилкові рефлекси до 4-5-місячного віку зникають. 
      Прогноз несприятливий - дитина гине до кінця 1-го року життя. При патологоанатомічному дослідженні зміни виявляють у всіх органах і тканинах. Генетично захворювання вважається аутосомно-рецесивним. Частіше хворіють хлопчики. 
     Ефективного лікування не існує. Можлива пренатальна діагностика цього захворювання методом амніоцентезу (дослідження клітин шкіри плоду).
 
      3-й тип (хвороба Корі) викликаний відсутністю або зниженням активності аміло-1,6-глюкозидази. При ньому страждають печінка, серце і кісткові м'язи. 
        Клінічна картина відноситься до печінкової форми захворювання і подібна до такої при І типі глікогенозу. 
     Прогноз, як правило, сприятливий. Захворювання найбільш небезпечне в 4—5 років, коли часті напади гіпоглікемії. У більш зрілому віці симптоми захворювання згладжуються. Лікування дає хороші результати при застосуванні багатої на білки дієти з частими прийомами їжі, щоб утворення глюкози йшло обхідним шляхом за допомогою трансамінування амінокислот.
 
      4-й тип (хвороба Андерсена) викликаний відсутністю ферменту амілотрансглюкозидази. Замість глікогену в уражених органах синтезується полісахарид, подібний до амілопектину. Хвороба з'являється з першого року життя і подібна за клінікою до цирозу печінки. Фермент відсутній у печінці, нирках, селезінці, серцевому і кістковому м'язах. Смерть настає на першому році життя.

    5-й тип (хвороба Мак-Ардля) характеризується дефіцитом фосфорилази тільки в м'язах. Захворювання успадковується за аутосомно-рецесивним типом. Клініка типова для м'язової форми глікогенозу.

 

Муковісцидоз 

Патологія екзокринних залоз (залоз, що відповідають за секрецію шлунково-кишкового, дихального трактів, і серозних залоз – слізних, потових, слинних). Це призводить до зміни обміну натрію, підвищення в’язкості жовчі, а потім і закупорці жовчних проток. Згодом розвивається цироз.

Зустрічаються наступні форми муковісцидозом:

 • легенева;
 • кишкова;
 • змішана (уражаються одночасно органи дихання і травний тракт);
 • меконіевом непрохідність кишечнику;
 • атипові форми, Пов'язані з ізольованим ураженням окремих залоз зовнішньої секреції (цірротіческой, набряково – анемічна), а також стерті форми.

Симптоми:

 • болісний кашель;
 • пневмонії та бронхіти, які можна спостерігати мало не з перших місяців життя;
 • неправильно перетравлюється їжа;
 • відставання у вазі, навіть з чудовим апетитом;
 • цироз печінки;
 • виникнення каменів у жовчному міхурі.

Причини:

 • спадкове захворювання.

Діагностика:

 • Вивчення сімейно-спадкового анамнезу, ранніх ознак захворювання, клінічних проявів;
 • Загальний аналіз крові і сечі;
 • Копрограма – дослідження калу на наявність та вміст жиру, клітковини, м'язових волокон, крохмалю (визначає ступінь ферментативних порушень залоз травного тракту);
 • Мікробіологічне дослідження мокротиння;
 • Бронхографию (виявляє наявність характерних «каплевидних» бронхоектазів, пороків бронхів)
 • Бронхоскопії (виявляє присутність в бронхах густої і в'язкого мокротиння у вигляді ниток);
 • Рентгенографії легень (виявляє інфільтративні і склеротичні зміни в бронхах і легенях);
 • Спірометрія (визначає функціональний стан легенів шляхом вимірювання об'єму та швидкості повітря, що видихається);
 • Потового тест – дослідження електролітів поту – основний і найбільш інформативні аналіз на муковісцидоз (дозволяє виявити високий вміст іонів хлору і натрію в поті пацієнта з муковісцидозом);
 • Молекулярно-генетичне тестування (аналіз крові чи зразків ДНК на наявність мутацій гена муковісцидоз);
 • Пренатальну діагностику – обстеження новонароджених на генетичні та вроджені захворювання.